Om oss

Vår historia och hur vi jobbar som organisation

Tigman består av kunniga licenssvetsare som genomgått diverse prövningar för de normalt förekommande materialen. Svetsprövningarna är genomförda enligt EN287 PED.

Vi behärskar metoder som: TIG, MIG, MAG, Gas och lödning. Arbetsområden som vi har stor erfarenhet inom är tillverkning av rörsystem, tankar samt diverse legoarbeten. Givetvis har vi portabel utrustning som kan tas med på platser för arbeten utomhus. Vi svetsar mikrolegerade, låglegerade rostfria och syrafasta stål med flera material. I vår verkstad har vi till gång till travers med lyftkapacitet 5 ton som sträcker sig över hela verkstadens arbetsyta.

Administration och Policy

Tigman AB målsättning vad gäller administration, är att på ett professionellt sätt styra, följa upp och dokumentera sina projekt. Detta gäller framförallt leveranstider, leveransomfattningar, upprättande av egna kontrollplaner och tillsättning av arbetsledare för montage.

Tigman AB har högsta kreditvärdighet sedan år 2012 och står för kvalitet och precision. Administrationen vad gäller dokumentation kan även kundanpassas för att exempelvis passa olika kvalitetssystem. Detta är även en central del i företagets policy.

Företagets policy innebär fokusering på kunden och därmed kvalitén på arbete och resultat. Detta innebär i praktiken, att vid åtagande av projekt genomföra, dokumentera och slutföra projektet på ett sätt som tillfredsställer kunden.

Personal Policy

All personal skall vara välutbildad och kompetent för sina arbetsuppgifter. Fortlöpande vidareutbildning skall anpassas till marknadens inriktade förändringar. Som i alla branscher sker utveckling inom montage teknik eller material- tekniskt område.

För att bemöta dessa förändringar utbildas personal periodvis inom nya typer av material och montage av dessa.?Personalen utbildas även internt till olika specialmaskiner som företaget äger och förfogar. Företagets personal har stor sammanlagd erfarenhet inom svetsbranschen som borgar för kvalitativt bra resultat.